School en diabetes

Toen mijn zoon net zijn diagnose had gekregen vond ik het zo lastig om hem op school achter te laten… Want kreeg hij wel de zorg die hij nodig heeft? Kon ik de zorg wel overdragen aan iemand anders? Zorgen zijn heel normaal en begrijpelijk. Ieder kind met diabetes zou zorgeloos naar school moeten kunnen gaan, maar voor veel kinderen met diabetes is dat in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. 

Informatievoorziening

Zowel voor school, leerling, als voor ouders kan het spannend zijn als een kind de diagnose diabetes heeft gekregen. Ieder heeft z’n eigen vragen. Wat betekent dat eigenlijk, diabetes? Hoe zorg je dat alle leraren weten wat een leerling met diabetes nodig heeft om goed te functioneren? Wie is het eerste aanspreekpunt? Welke regels zijn er voor extra begeleiding of aanpassingen? Veel basisscholen hebben daarnaast nog nooit een leerling met diabetes op school gehad, omdat er maar 2000 leerlingen met diabetes in heel Nederland op de basisschool zitten. Maar uit ervaring blijkt dat de diabeteszorg op school goed in te passen is in de dagelijkse routine.

Het is heel belangrijk om de diabeteszorg op school goed te regelen. Dit is maatwerk. Ieder kind is anders en iedere school heeft vaak een eigen manier om de zorg te regelen. Soms gaat het bijna vanzelf en maak je snel duidelijke afspraken. Soms is het ingewikkelder. Maar als ouder vervul je een hele belangrijke rol in het uitleggen wat diabetes is en wat je kind met diabetes van school nodig heeft. Als je kind diabetes heeft is stap 1 dus informatievoorziening aan de school en de medeleerlingen.

Hiervoor zijn er verschillende hulpmiddelen:

  • Voor steun is er de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. Ze hebben een website boordevol tips en hulpmiddelen over diabetes op school. Ze hebben ook ambassadeurs die advies op maat kunnen geven.
  • Speciaal voor leerkrachten die een kind met diabetes van Diabeter in de klas hebben, organiseert Diabeter informatiebijeenkomsten voor leerkrachten. Tijdens deze gratis bijeenkomsten krijgen leerkrachten basis-informatie over diabetes en de behandeling. Voorts gaan ze in op praktische zaken als traktaties, sporten, schoolreisjes etc.
  • Een spreekbeurt op school kan de medeleerlingen extra informatie geven
  • Klokhuis heeft ook een heel informatief filmpje voor medeleerlingen

Rechten

Het is als ouder goed om te weten dat iedere school verplicht is om te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes nodig is, en die -binnen de mogelijkheden van de school- ook te bieden. De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school dus niet zomaar geweigerd worden.

Nu gebeurt het nog regelmatig dat scholen – zoals de onze helaas – bij voorbaat alle zorg voor leerlingen met diabetes uitsluiten uit angst voor aansprakelijkheid of met verwijzing naar hun medisch protocol. Beide mag niet volgens het College voor de Rechten van de Mens.

Diabetes en schoolresultaten

Diabetes gaat wel degelijk invloed hebben op de schoolresultaten, dus dat is ook belangrijk om te regelen. Daar kwam ik helaas wat later achter dan ik gewild had. Ik had wel gelezen dat diabetes invloed kon hebben op schoolresultaten, maar na Kaio’s eerste half jaar met diabetes kreeg hij havo-vwo advies, dus ik dacht dat het wel goed zat. Niet dus. Want toen kwam het schooladvies aan het einde van dit schooljaar, en dat was heftig gedropt. Voornamelijk vanwege gebrek aan focus in de klas.

Sindsdien heb ik me ingelezen. Diabetes kan het leer- en concentratievermogen van een kind direct beïnvloeden. Dit heeft te maken met schommelende bloedglucose waarden. Zowel bij te lage of te hoge bloedglucose waarden vermindert het concentratievermogen, het geheugen, de denksnelheid en de plannings-, organisatie- en cognitieve vaardigheden. Hierdoor kan je kind dus onverwacht slecht uit de bus komen bij een toets of soms moeite hebben bij de les te blijven. Bovendien komt bij stress voor toetsen adrenaline vrij die de bloedglucose verhoogt, waardoor je kind kans heeft op een hyper.

Rechten

Het is goed om te weten dat op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte je voor je kind om een doeltreffende aanpassing kunt vragen zoals extra tijd voor een toets of examen (voor meer info kijk bij het juridisch kader van Stichting Zorgeloos Met Diabetes Naar School).

Zorg dus dat je dit goed regelt. De Diabetesvereniging Nederland heeft een standaardbrief voor de basisschool en het voortgezet onderwijs die je hiervoor mee naar school kunt nemen en bespreek op school wat er mogelijk is.

Ik heb nu ook aanpassingen op school geregeld, zoals de afspraak dat Kaio voor elke toets zijn bloedsuiker checkt en bovenaan zijn toets zet. Als zijn bloedsuiker niet goed zit krijgt hij extra tijd om deze weer op niveau te krijgen. En ook hoop ik dat zijn leerkracht nu beseft dat een gebrek aan focus geen onwil is, maar door zijn ziekte komt. Ik hoop dat dit zijn resultaten weer omhoog gaat brengen. En als jullie nog tips hebben dan hoor ik die graag.

Regel het dus goed op school!

Alle onderzoeken laten zien hoe belangrijk school is. Maar dan moet je op school wel je diabetes kunnen en mogen regelen en moet er geholpen worden als kinderen nog jong zijn. Diabetes regelen is niet meer ‘iemand instellen’, maar continu aanpassen en bijsturen, ook op school en juist op school. Want daar kunnen je prestaties lijden onder hypo’s, hypers en schommelingen. Goede regeling is van enorm belang om op school EN later vooruit te komen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *